Bourbonskolan: Processen

Idag tittar vi på hur man gör bourbon. Som vanligt är den här skolan synnerligen förenklad och ni mer initierade kommer säkerligen anse att vi hastar ämnet en aning. Hur som helt. Hur går det då till.

Allting börjar med en mix av olika sädesslag. Som vi nämnt tidigare består den här blandningen (Mash Bill, typ recept) av åtminstone 51% majs, medan de de resterande delarna vanligtvis utgörs av vete, råg eller mältat ((Mälta = Lägga sädesslag, vanligtvis korn, i blöt så att det börjar gro. Under processen omvandlas stärkelsen i sädesslaget till socker. När processen gått tillräckligt långt avbryts den här processen och innehållet torkas. Produkten som man nu har brukar refereras till som malt, och används i öl, whiskey m.m.)) korn. Sädesslagen mals och blandas med vatten och jäst. Ofta blandar man även i rester av tidigare produktioner för att bibehålla en jämn pH-nivå och kvalité. Den här blandningen brukar då oftast refereras som sour mash.

Så här långt i processen har blandningen en ganska låg alokoholhalt (10-12%). För att uppnå den nivå vi känner igen från slutprodukten måste man fermentera innehållet. Den här processen bygger i korta drag på att man höjer alkoholhalten genom att separera alkohol från vatten. Det här görs genom att höja upp värmen i (det förslutna) kärlet till en nivå där alkohol kokar, men inte vattnet. Alkoholen förångas då och leds genom rör in i nästa kärl. På vägen dit kyls alkoholen ner och återfår därmed sin flytande form. Kvar är således en genomskinlig blandning med högre alkoholhalt, som sedermera placeras i nya kolade ekfat för lagring.

 

potstillpng

Bilden visar en klassisk ”Pot Still”. Idag använder man lite raffinerade metoder, men grundtanken är dock densamma.

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.