Bourbonskolan: Ålder

I vårt första kapitel i skolan noterade vi att det inte finns något krav på hur länge bourbon skall lagras. Bara att den skall lagras. Är ålder helt ointressant då? Nej, inte alls.

Även om ”regelboken” inte säger något om hur bourbon skall lagras så är det trots allt så att mycket av smak och färg kommer från tiden som drycken spenderar i ekfat. Signifikativa smaker såsom vanilj kommer t.ex. från att man kolar ((Man bränner helt enkelt insidan av faten)) faten, och är således ett resultat av just lagringsprocessen.

Även om definitionen av bourbon saknar tidsangivelse är det inte så att branschen saknar regler för lagring av den här ädla drycken. Termen ”Straight bourbon” åsyftar exempelvis att drycken lagrats i mer än två år. Har drycken dessutom lagrats kortare tid än 4 år måste åldern anges på flaskan. Dessa riktlinjer gör naturligtvis att vi kan dra vissa slutsater kring ålder, även om etiketten inte explicit omnämner en siffra.

Ålderangivelser på starksprit kan stundom vara lite klurigt eftersom rom t.ex. har sina sätt att ange ålder ((Rom kan t.ex. definieras enligt Solerametoden som snarare anger den äldsta rommen som användes i blandningen)) medan bourbontillverkare har sitt. Åldern som anges på en bourbonflaska åsyftar minimiåldern på innehållet. Står det 6 år flaskan kan således lite 8 årig bourbon ha följt med i processen någonstans.

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.