Bourbonskolan: Definitionen

När vi nu åtagit oss uppgiften att skriva en liten bourbonskola är det naturligtvis bra att börja med frågan: Vad är bourbon? Enligt skolboken har vi ett antal pekpinnar att följa. 

Du har säkert hört frasen att ”all bourbon är whisky, men inte all whisky är bourbon” någon gång. Är det månne ett drygt påstående som yttrats i marknadsföringssyfte, eller finns det någon substans där bakom? Självfallet finns det en skillnad mellan bourbon och den whiskey som t.ex. skottarna producerar. En skillnad som både amerikaner och skottar säkerligen är oerhört noga med att påpeka. Även om de gör de av olika anledningar.

“Whisky produced in the U.S. at not exceeding 80% alcohol by volume (160 proof) from a fermented mash of not less than 51 percent corn and stored at not more than 62.5% alcohol by volume (125 proof) in charred new oak containers.”

Själva essensen av det här citat är självfallet att bourbon primärt är gjort på majs, och att drycken skall lagras i nya ekfat. De får således inte återanvändas. ((Faten kasseras dock inte utan används ofta till lagring av andra spritdrycker såsom t.ex. rom)).

Vad gäller dryckens ursprung kan det vara värt att notera att det räcker med att drycken är gjord i USA. Ett vanligt faktafel är att drycken måste vara producerad i Kentucky. Antagligen för att mycket av dagens bourbon produceras där, samt att delstaten ofta får utrymme på etiketten av marknadsföringsskäl.

Noterbart i övrigt är också att det inte står något om hur länge drycken behöver lagras, bara att den lagras. Hårdrar vi det här skulle man kunna nöja sig med en dag i ekfatet, även om slutprodukten antagligen skulle bli lidande. Mer om ålder tittar vi på i vårt nästa kapitel.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.